MLTL speakers with Jordan JX92 – part II – adding ribbon tweeter

My MLTL speakers project with Jordan JX92 was waiting for final touch with some paint or veneer, but it ended up with HiVi Research RT1.3 ribbon tweeters instead. As good as JX92 are, we all know that there is nothing perfect. It was absurd to think that 4-inch driver is capable of reproducing 30Hz perfectly and it is the same with the high end of the audible spectrum. That is why I decided to add ribbon tweeter to improve the highs after I cut the bass port to improve the lows, sacrificing those below 40Hz. The good thing is that I chose project which allows me to add second driver – second generation 35″ MLTL. Although I didn’t use Aurum Cantus G2 as Jim Griffin did, the final result is OK with me for now. The photo below shows the tweeter already mounted in the speaker. Its front panel isn’t the most beautiful but at least it sounds good.

Continue reading “MLTL speakers with Jordan JX92 – part II – adding ribbon tweeter”

MLTL тонколони с Jordan JX92 – част ІІ – добавяне на лентов говорител

Проектът ми за MLTL тонколони с Jordan JX92 чакаше своя завършек с фурнир или боя, но преди това се сдоби с високочестотни лентови говорители HiVi Research RT1.3. Колкото и добри да са JX92, всички знаем, че няма нищо идеално. Както бе абсурдно да си мисля, че с 4-инчов говорител може отлично да се възпроизведе 30Hz, така е абсурдно да си мисля, че същият този говорител ще възпроизведе отлично високите честоти от музиката. Ето защо след като коригирах бас рефлекса, за да подобря ниските честоти, жертвайки тези под 40Hz, така реших да добавя лентов говорител, за да подобри високите честоти. Хубавото е, че предварително избрах проект, който позволява добавянето на втори говорител, а именно 35″ MLTL втора версия. Макар да не използвах Aurum Cantus G2 по идеята на Джим Грифин, крайният резултат засега ми харесва. На снимката по-долу се вижда монтираният вече лентов говорител. Предният му панел не е най-красивия възможен, но поне звучи добре.

Continue reading “MLTL тонколони с Jordan JX92 – част ІІ – добавяне на лентов говорител”

MLTL speakers with Jordan JX92

After a long pause it is time for something new in simple my web site. At one moment in time I decided to make some good speakers, which will be pleasant for listening and at the same time cheaper than a small car like those you can buy in audio shop. I chose the notorious JX92s by Jordan. This small driver is widely used in DIY as well as commercial speakers. After half year thinking over countless enclosure designs I ended my search at Jordan’s website and its second generation 35″ MLTL.

Continue reading “MLTL speakers with Jordan JX92”

MLTL тонколони с Jordan JX92

След дълга пауза е време за нещо ново в скромния ми сайт. В един момент от времето реших да си направя добри тонколони, които да слушам с удоволствие и в същото време да не са с цената на автомобил като тези, които се продават. Спрях се на небезизвестият високоговорител JX92s от Jordan. Този малък говорител се прилага успешно в различни любителски и серийно произвеждани тонколони. След обмисляне на най-разнообразни конструкции на озвучителните тела в продължение на около шест месеца се спрях на привидно най-простият вариант, а именно проект от сайта на производителя – 35″ MLTL втора версия.

Continue reading “MLTL тонколони с Jordan JX92”

NOKIA WH-205 принципна схема

Аксесоарът “свободни ръце” WH-205 на NOKIA представлява стерео слушалки тип тапи, микрофон с щипка за закрепяне и бутон за приема/прекратяване на разговори. Съвместим е с моделите, разполагащи с 3,5мм AV конектор с 4 контакта. По същество не представлява нещо особено. Слушалките са с импеданс 32 Ω и приемливо качество на звука. Микрофонът е стандартен от капацитивен тип с импеданс 2 кΩ. На схемата по-долу се вижда колко просто е устройството. Принципът на работа е елементарен. При натискане на бутона се включва 47Ω резистор паралелно на микрофона, което мобилният телефон интерпретира като команда за примане/прекратяване на разговор. Използвайки тази схема лесно може да се приговят всякакви стандартни слушалки с микрофон за ползване с мобилен телефон. Разбира се е задължително да се използва подходящият конектор (3,5мм с 4 контакта). На схемата е показано точно кой контакт на конектора как е свързан с останалите компоненти.

Принципна схема
Снимка на аксесоара

Усилвател за слушалки с TPA6120A2 част ІІ – завършено изделие

Дойде време да се довърши отдавна започнатият проект за слушалков усилвател с TPA6120A. След като в средата на август 2009-та приключих с изработката на платка за усилвателя и направих някои тестове, просто нямах възможност да приключа започнатото. Сега всичко си дойде на мястото и от една платка се стигна до завършено изделие. Финалният вариант помещава усилвателя заедно с тороидален трансформатор, стабилизатор и верига за забавено включване на изхода в приятна алуминиева кутия.

Continue reading “Усилвател за слушалки с TPA6120A2 част ІІ – завършено изделие”

Headphone amplifier with TPA6120A

The following article is devoted to a HiFi headphone amplifier project of mine based on BurrBrown’s (Texas Instruments company now) integrated circuit TPA6120A . This IC consists of two high power operational amplifiers in one package. Both amplifiers have separate power supply pins, placed symmetrically on both sides of the package so developing a high density PCB will be easy. TPA6120 has impressive parameters, which make it fit the usage mentioned in its datasheet. The main parameters as follows:

  • 80 mW into 600 Ω From a ±12V Supply at 0.00014% THD + N
  • Current-Feedback Architecture
  • Greater than 120 dB of Dynamic Range
  • SNR of 120 dB
  • Output Voltage Noise of 5 μVrms at Gain = 2 V/V
  • Power Supply Range: ±5 V to ±15 V
  • 1300 V/μs Slew Rate
  • Differential Inputs
  • Independent Power Supplies for Low Crosstalk
  • Short Circuit and Thermal Protection

Continue reading “Headphone amplifier with TPA6120A”